0

Η Γη από το ΔΔΣ

ISS: Μια γήινης τροχιάς

Αφήστε μια απάντηση
Αν θέλετε μια εικόνα για να δείξει με το σχόλιό σας, πηγαίνετε πάρετε μια Gravatar.