Τι είναι QST;

Έχουμε πολλά τμήματα περιγράφοντας QST: