0

سخنرانی سری نظریه کوانتومی فضایی ادامه می دهد

"تجسم یازده ابعاد" با تاد رابرتز. سخنرانی رایگان، جمعه، 2 اکتبر، 2009، 19:00-9:00. دانشگاه یوتا دانشجویی ساختمان اتحادیه - اتحادیه تئاتر، 200 مرکزی پردیس درایو، سالت لیک سیتی، یوتا

نظریه سنگ بنای فیزیک، مکانیک کوانتومی و نسبیت عام شدید موفق به اثبات رسانده اند، اما این دو نظریه اساسا ناسازگار باقی می ماند. در قلب این ناسازگاری نهفته است یک سوال: "آیا بیش از چهار بعد؟" نظریه پردازان رشته مدرن متقاعد شده است که پاسخ به این سوال مثبت است، اما آنها بر این باورند که غیر ممکن است به پیش بینی ابعاد اضافی. آنها معتقدند که چشم و ذهن ما را برای همیشه قطع از شکل واقعی طبیعت باقی خواهد ماند.

به ما بپیوندید به کشف یک انقلاب هندسی است که ثابت می کند آنها اشتباه است. یاد بگیرند که چگونه به تجسم ابعاد پنهان طبیعت، دوباره به هم متصل شهود خود را به جهان فیزیکی، و باز شما را به یک نقشه همه جانبه از واقعیت که به طور طبیعی ادغام نسبیت عام و مکانیک کوانتومی ذهن.

راهنمای ما، تاد رابرتز، شما را دعوت به این سخنرانی به صورت رایگان
در حمایت از کتاب آینده خود را، "شهود اینشتین است."

پاسخ دهید لغو پاسخ
اگر می خواهید یک عکس برای نشان دادن نظر خود، به یک آواتار.