0

سخنرانی برتر QST

تاد رابرتز ارائه اولین سخنرانی عمومی QST overviewing است. سخنرانی با عنوان "آموزش به تجسم یازده ابعاد" یک موفقیت بزرگ بود، حدود پنجاه نفر حضور داشتند. این رویداد به مدت دو ساعت و نیم به طول انجامید و تنها کوتاه توسط بسته شدن کتابخانه سالت لیک سیتی که در آن ارائه برگزار شد قطع شد. مخاطب هر دو علمی و فلسفی پذیرای QST بود. جلسه پرسش و پاسخ متاسفانه کوتاه نشان داد که حضور و غیاب متنوع، از دانشمند حرفه ای به فیلسوف غیر روحانی. تاد تا حد زیادی با شور و شوق از جمعیت تشویق می شد. ساعت اول از سخنرانی های موجود در است بخش گالری در این سایت. (سخنرانی پوستر های Pashaa.)

پاسخ دهید لغو پاسخ
اگر می خواهید یک عکس برای نشان دادن نظر خود، به یک آواتار.