0

یک جهان از هیچ چیز

این فیلم یک مقدمه زیبا به رمز و راز است که به ما منجر به فرض وجود ماده تاریک، انرژی تاریک، بیگ بنگ، و غیره است. رهبری نویسنده درخشان و فیزیکدان لارنس کراس، این قطعه به مرور بزرگ از فرایند که در آن ایده های جدید در علم به دنیا آمد، رمز و راز است که لزوم آن ایده ها، و روش های که ما انجام سرفصل جدید در علم و کنجکاوی ما را دنبال کنید به پایان می رسد جدید است. به این ترتیب، این غرفه به عنوان عالی برای معرفی دانه که به هنگام تولد به نظریه کوانتومی فضای یازده بعدی داد. من از همه شما دعوت به تماشای این فیلم و فن شعله خود را از روی کنجکاوی. سوال خود را به سخنرانی بعدی من، و لذت بردن از ارسال از feelers منطقی خود را به جزیره از تعجب.

پاسخ دهید لغو پاسخ
اگر می خواهید یک عکس برای نشان دادن نظر خود، به یک آواتار.