1

شراره ایریدیوم

بسیاری از مردم هرگز از "شراره ایریدیوم" شنیده چه رسد به یک دیده می شود. این چشمک می زند لحظه ای در آسمان شب به نظر می رسد تقریبا عرفانی. البته، آنها به سادگی نور خورشید را منعکس کردن پانل های خورشیدی از ماهواره ایریدیوم است. 66 از این در حال حاضر فعال در مدار پایین تشکیل ستون فقرات یک سیستم تسهیل شنبه ارتباطات تلفنی در سراسر جهان وجود دارد. نام "ایریدیوم" از شباهت اصل برنامه ریزی شده 77 ماهواره به 77 الکترونهای اتم ایریدیوم آمد. دوستان ناوارد و خانواده خود تحت تاثیر قرار دادن با پیش بینی دقیقا کجا و چه زمانی یک "ستاره" ظاهر خواهد شد و سپس با وارد کردن مکان خود را در عالی ناپدید می شوند آسمان بالا وب سایت (که در آن شما همچنین می توانید محل دقیق ماهواره های دیگر و ایستگاه فضایی بین المللی پیدا کنید). مطمئن باشید که به عنوان دقیق که ممکن است در هنگام مشخص محل سکونت خود را به عنوان نقطه ای از نور خورشید منعکس شده به زمین تنها حدود 2 کیلومتر را پوشش می دهد. به عنوان مثال، به دنبال این لینک برای عود بیش از سالت لیک سیتی، یوتا برای هفته آینده. برای مقادیر کمتر شماره (درخشندگی) به عنوان کاهش تعداد روشن تر از شعله ور شدن است. برخی از این می تواند در واقع کاملا روشن، -8s و -9s غیر معمول نیست - که شما می توانید از طریق پوشش ابر نور را ببینید همانطور که در ویدئو به تصویر کشیده بالا.


نظرات (1)

لینک مطلب | نظرات خوراک RSS

  1. من این را با تاد قبل دیدم ... هنوز هم الهام بخش من به تماشای آسمان ... در AM به دنبال! اتان خانواده سلطنتی تودور W.

پاسخ دهید لغو پاسخ
اگر می خواهید یک عکس برای نشان دادن نظر خود، به یک آواتار.