1

دشت کهکشان راه شیری

زیبا و الهام بخش!

نظرات (1)

لینک مطلب | نظرات خوراک RSS

 1. گرگ Yount می گوید:

  زیبا - تلاش خود را قابل قدردانی است. مرا ببخش، اما این مرا به یاد یک پازل من دریافت
  اخیرا که تحت الشعاع پایگاه دانش من، اما مصمم هستم را حل کند. (؟ کمان،؟ مختصات،
  ؟ SummerTriangle، منطق) در اینجا آن است:
  2 بخش است. این شماره ها پازل و عکس یک نشانه است.
  (8) 46259291 و 6) 430،231 (4) 11651 و (6) 2156602
  (6) 4390110 (4) 11651 و (6) 2156602
  (4) 11651 و (6) 2156602
  عکس از مقاله وال استریت ژورنال نویسنده مایک براون به نام ستاره از تعجب، ستاره شب نشان می دهد تصویر بود
  از عکاس مایکل A. Rosinski از 2011 ژوئیه 20 در هارتلند، میشیگان و در بود
  3 ساعت تاخیر (گرفتن مسیرهای پیاده روی ستاره و fireflys).
  لینک به تصویر:
  http://​si​.wsj​.net/​p​u​b​l​i​c​/​r​e​s​o​u​r​c​e​s​/​i​m​a​g​e​s​/​R​V​-​A​E​9​3​8​_​N​I​G​H​T​S​_​G​_​2​0​1​1​1​1​1​8​0​2​3​6​3​3​.​jpg

پاسخ دهید لغو پاسخ
اگر می خواهید یک عکس برای نشان دادن نظر خود، به یک آواتار.