گزیده ای توجه و چکیده

زیرچشمی نگاه کردن دزدکی حرکت کردن از، شهود انیشتین: تجسم طبیعت در یازده ابعاد در دسترس است که در اینجا، که شامل مقدمه و فصل یک تا چهار. یک بخش یا سیناپس از منوی گزیده ای از کتاب در بالای این پنجره یا با کلیک کردن روی لینک های زیر را انتخاب کنید.

مقدمه فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم

کتاب کامل موجود در گالینگور پر رنگ، پر رنگ وزیری، iBook و کتاب صوتی است در اینجا.

فصل چکیده:

مقدمه

بشریت همیشه آرزو داشت تا نگاهی اجمالی به آنچه فراتر از افق قرار دارد، به لمس آن است که تنها دور از دسترس. حس کنجکاوی ما ما را به دنبال آنچه فراتر از حواس ما نهفته است و برای درک جهان متناقض در شخصیت. کاشفان بزرگ از گذشته پر در نقشه از جهان ما. نمودار خود دسترسی داشته باشید مفهومی ما به فراتر از بزرگ غنی شده است. اما این تنها آغاز ماجرا بود. جهان تنها بخش کوچکی از آنچه باید به نقشه برداری است. ساختار واقعیت، جهان، قوانین فیزیک، و شخصیت عمیق اساسی است که پشتیبانی از آن همه نیاز به نقشه برداری می شود اگر ما تا به حال به پاسخ شهودی به بزرگترین پرسش های ما. اینشتین آخرین قهرمان بزرگ تلاش برای به دست آوردن این نقشه کامل بود. او مفاهیم بی ثمر ما از واقعیت فیزیکی را گرفت و پر در جزئیات است که هیچ کس قبل از او تصور کرده بود. او عمیق در داخل خود رسیده است، فراتر از بزرگ را لمس کرد، و به نام تجربه "بلند کردن یک گوشه ای از حجاب بزرگ است." این زمان برای ما به بلند باقی مانده از که حجاب است. این زمان برای ما به کشف بقیه ساختار پنهان طبیعت و یاد بگیرند که چگونه به طور همزمان مفهوم یازده ابعاد است.

قسمت 1 - بازگشت به رویکردی مفهومی

فصل 1 - دیدن مشکل

در این فصل خواننده را به تاریخچه ای از چگونگی نقشه مفهومی ما از کیهان در طول زمان تغییر کرده است معرفی می کند. اولین نقشه های ما از زمین به عنوان یک دیسک تخت احاطه شده توسط یک کره چرخش غول پیکر که با هزاران نفر از نقاط کوچک از نور تعبیه شده بود به تصویر کشیده. با مشاهدات بیشتر جهان روشن از این که به عنوان تخت به دور است. به حساب برای حرکت خورشید و ماه سه حوزه مجزا، سه سطح آسمانی، به نقشه اضافه شد. سپس هنگامی که حرکت از پنج سیاره قابل مشاهده متوجه شدند نقشه آسمان به یکی از با هفت سطح داخل کره اصلی ستاره تبدیل شده است. امروز همه از این مفاهیم توسط یک نقشه است که مکان جهان ما حال چرخش به دور یک ستاره متوسط ​​است که در یک جای طور متوسط ​​به دنبال کهکشان واقع جایگزین شده است. بهترین نقشه فعلی ما از کیهان (نسبیت عام) توسط آلبرت انیشتین نویسندگان بود. نقشه خود را یک شخصیت از فضا-زمان است که پیش از این هرگز برای حساب نشان داد. اما با وجود این پیشرفت، نقشه انیشتین است که هنوز هم کامل نیست. مشاهدات هستند بسیاری است که آن را توضیح نمی دهد و یا پیش بینی وجود دارد. در واقع، کل قلمرو فوق العاده کوچک به طور کامل در تضاد با قوانین نسبیت عام است. مکانیک کوانتومی مجموعه ای از معادلات ریاضی استفاده می شود که به نظر آماری در آن قلمرو میکروسکوپی توضیح ظهور است. این معادلات شده اند به هر نقشه مفید و یا بصری ترکیب شده است. آنها همچنین با الزامات نقشه انیشتین نمیداد. امروز ما با یک نقشه ناقص در دست ایستاده که ما را به ساختار طبیعت را ببینند.

فصل 2 - فضای بازاندیشی و زمان دوباره

به منظور تلاش ما ادامه برای نقشه نهایی از واقعیت فیزیکی ما باید به طور کامل بازنویسی ساختار بنیادی از این نقشه. پایه های هر نقشه مفروضات در درون آن است که ساختار فضا و زمان را تعریف می کنند. همه بالاتر نظم هندسی قوانین، ساختارها و فعل و انفعالات از آن مفروضات پایه های بنیادی است. از آنجا که ما قادر به توضیح اسرار طبیعت را از طریق لنز از مفروضات فعلی ما بوده است. ما نیاز به دوباره آن مفروضات و در نظر گرفتن احتمال یک ساختار جدید در زیر آن همه. ما باید برای به چالش کشیدن مفروضات اساسی ترین های ما در مورد فضا و زمان.

فصل 3 - ابعاد

به بازسازی درک ما از واقعیت فیزیکی ما نیاز به مطمئن شوید که ما درک آنچه یک بعد است. پارامترهای بعدی از نقشه داده شده اساس و ساختار برای هر چیز دیگری که به شرح زیر تشکیل می دهند. در این فصل مورد بحث دقیقا همان چیزی فیزیکدانان معنی که با کلمه "بعد. پس از آن به بررسی ارتباط ابعاد فضایی و توضیح میدهد که چگونه توصیف بخشی از نقشه ما از واقعیت فیزیکی است. بعد ما این ایده از هندسه فضایی منحنی، که ما را به احتمال ابعاد اضافی منجر بررسی کند. ابعاد (بازدید کنندگان) زمان نیز به طور خلاصه در این فصل معرفی شده است.

فصل 4 - کوانتیزه طبیعت از فضا-زمان

در این فصل برخی از سرنخ بسیار مهم است که ما استفاده خواهیم کرد به قطعه با هم ساختار بنیادی جدید ما از واقعیت فیزیکی معرفی می کند. برخی از بزرگترین اسرار طبیعت از طبیعت کوانتومی قلمرو میکروسکوپی آمده است. مکانیک کوانتومی به ما آموخته است که یک واحد گسسته حداقل هر دو فضا و زمان وجود دارد. فعل و انفعالات الکتریکی و مغناطیسی اساسی همه در واحد کوانتومی گسسته است. نور حتی در بسته کوانتومی به نام فوتون وجود دارد. به نوعی همه از این بسته ها کوانتومی از طریق بافت فضا به عنوان یک موج مرموز سفر اما آنها نیز ویژگی های کوانتومی خود را حفظ. همه از این ما را به این پیشنهاد که پایه و اساس نقشه جدید ما از واقعیت فیزیکی باید یک ساختار برای تعیین مقدار بافت فضا و زمان ترکیب.

بخش 2 - چارچوب نظریه کوانتومی فضایی

فصل 5 - حجم مطلق

در این فصل، خواننده به یک چارچوب اساسی تئوری فضای کوانتومی (QST) معرفی شده است. آنها یاد بگیرند که چگونه به مفهوم نه بعد فضایی به طور همزمان و کشف چگونه ممکن است که در مورد حرکت از یک مکان به مکان دیگر بدون تغییر X، Y، Z موقعیت. سه نوع حجم (interspatial، فضایی، و superspatial) معرفی می شوند و مفهوم دو بعد زمان پیش بینی شده است. این هندسه جدید نشان می دهد بسیاری از ویژگی های فضا-زمان است که در توصیف آشنا چهار بعدی را نادیده گرفت. این پارامترهای هندسی اضافی که در آن اثرات مرموز از مکانیک کوانتومی و نسبیت عام آمده است. بالا بردن فهم و درک ما از ساختار طبیعت (نقشه در سر ما) را به همه از یازده ابعاد که واقعیت فیزیکی است که اثر آوردن ما به هماهنگی با شکل واقعی آن را تشکیل می دهند عبارتند از. در انجام این کار ما به دست آوردن دسترسی به راه حل های بصری از بزرگترین اسرار فیزیک مدرن است.

فصل 6 - فضا

مفهوم فضا همواره دست نیافتنی بوده است. آنچه شما باید همه چیز را از اگر شما یک منطقه را حذف کنید - انسان ها به مفهوم فضا به عنوان نیستی عادت کرده اند. با این حال ما همواره شناخته شده است که فضا با خواص آغشته است. به عنوان مثال، فاصله و حجم باقی می ماند زمانی که ما هر چیز دیگری از یک منطقه را حذف کنید. این مقدار قابل اندازه گیری است هیچ نیست - اما دقیقا همان چیزی است؟ چه چیزی است که ساخته شده است؟ چه خواص دیگر آن را داشته باشد؟ چگونه می توانم یک تعریف فاصله ما استخراج از هندسه طبیعت؟ مفروضات هندسی که در زیر پاسخ ما به این سوالات دروغ چیست؟ این پرسش ها و دیگر در این فصل پنجه. بر اساس هندسه یازده بعدی جدید ما ما را به یک نتیجه در هر چه فاصله واقعا، چگونه ساختار فضا موسیقی را چهار بعد از طبیعت است که ما با آن آشنا هستند، و به همین دلیل فضای فقط در مفهوم گسسته وجود دارد.

فصل 7 - زمان

این تصور که زمان در یک نرخ جهانی در تمام نقاط در سراسر جهان می گذرد، برای ما بدیهی به نظر می رسد. 100 سال پس از اینشتین نشان داد که این ایده به اکثریت جهان نادرست هنوز هم فکر می کند که سفر در زمان در نرخ های مختلف چیزی است که تنها در فیلم های علمی تخیلی پیدا شده است. جای تعجب این است که زمان سفر یک واقعیت علمی است. این واقعیت را نقض آشنا شهود چهار بعدی ما، آن را با حرص و ولع خوردن پرسش های فلسفی می آید، اما این یک واقعیت وجود است. فیزیکدانان مدتها پیش مجموعه ای را به حساب برای این شخصیت از طبیعت. در این فصل ما را کشف کنند که از دیدگاه یازده بعدی این واقعیت است که تنها به طور مستقیم توضیح داده نشده، آن را نیز توسط هندسه مورد نیاز است. گذشت زمان است منحصر به فرد در هر مکان در دریا از فضا-زمان تعریف شده است. به عنوان شخصیت که تغییرات دریا، از یک منطقه به منطقه دیگر، میزان که در آن زمان می گذرد، نشان دهنده این تغییرات. همه این را می توان از کلید بر روی نقشه یازده بعدی جدید ما را بخوانید. این توضیح می دهد که پیکان زمان که ما تجربه، و آن را برطرف معماهای فلسفی سفر در زمان.

فصل 8 - سرعت از فضا-زمان

بسیاری از مردم می دانند که فیزیکدانان می گویند که سریع ترین هر چیزی می توانید از طریق فضا به سرعت نور است. مردم اغلب به این بیانیه تصریح می کند که توسط با تکنولوژی بهتر ما یک روز پیدا کردن یک راه برای رفتن سریع تر از سرعت نور پاسخ دهند. آنها موفق به تشخیص دهند که سرعت نور است بازتابی از قابلیت های تکنولوژیکی ما نیست. به جای آن بیشتر شبیه به گفتن این که شما نمی توانید به شمال بیشتر از قطب شمال است. هندسه این شرایط دیکته. این است که در بافت واقعیت فیزیکی نوشته شده است. این فصل به بررسی که بافت و توضیح میدهد که چرا این وضعیت به طور طبیعی از هندسه یازده بعدی از طبیعت زیر است.

فصل 9 - تاب خورده فضازمان

در اینجا، ما را به رمز و راز از گرانش شیرجه رفتن. نیروی جادویی است که می کشد ماه به سمت زمین است، مثل یک معما های بی پایان، طولانی را از طریق ذهن بشر را تکرار کردند. اینشتین گرانش متصل به اعوجاج هندسی است که به ابعاد بالاتر وجود دارد، اما او هرگز ما را با یک عکس کامل از این ابعاد اضافی اعطا می شود. حالا که ما آموخته اند که چگونه به مفهوم این ابعاد دیگر، نقشه ما از کیهان به طور طبیعی برای اثر ما به گرانش اعتبار اختصاص داده است. در این فصل ما تمرین تعویض شهود ما از نظر چهار بعدی ما با به نمایش یازده بعدی از QST بزرگ شد. همانطور که ما این کار ما کشف کنند که معماهای گرانش به درون شرایط قابل دسترس از ساختار طبیعت تبدیل می کند.

فصل 10 - سطل

بحث فلسفی کهن در مورد ماهیت شتاب بر حسب زمان و موقعیت استوار اینکه آیا یا نه چارچوب مرجع اساسی در طبیعت وجود دارد. در این فصل ما یک راه حل منحصر به فرد این بحث تلخ را کشف کنید. ما که از درون یازده ابعاد که جهان ما در تعریف، یک چارچوب مرجع اساسی وجود دارد - یکی است که ما پاسخ حجم مطلق - اما از منظر نهایی (هر عزم بالاتر بعدی) که چارچوب مرجع به عنوان مایع به عنوان بقیه است. به این دلیل که زمان و موقعیت اقدامات که تنها می تواند در مقایسه با برخی از زمان و یا موقعیت های دیگر تعریف شده است، در حالی که شتاب نیاز به هیچ مقایسه با تعریف شود، یک نتیجه مستقیم از ساختار کوانتیزه از فضا-زمان است. این وضعیت نیز با هندسه طبیعت مورد نیاز است.

فصل 11 - تجزیه و تحلیل ابعادی

در این فصل به بررسی ابعاد است که ما در این بخش از کتاب بررسی شده است. پس از آن مفاهیم کنجکاو از spinors و الزامات آزادی محدود بعدی که گرانش مجموعه در جهان معرفی می کند. پس از توضیح میدهد که چگونه این شرایط عواقب ناشی از هندسه کوانتیزه ما شده اند بررسی ما در مورد نیاز های فلسفی برای گسترش قوانین که هندسه بررسی می باشد. ما در مورد که در آن این قوانین ما را، و چگونه آنها باز کردن درب بزرگ بعدی از تخیل انسان است. در اینجا این است که دل از زندگی شخصی ما به جهان خارج متصل شده و بینهایت در محدود شده است.

قسمت 3 - واقعیت فیزیکی در یازده ابعاد

فصل 12 - سوالات مکانیک کوانتومی

به منظور درک چگونگی معجزه آسا آن است که ما می توانیم از اسرار بزرگ از عرصه کوچک حل به سادگی با تغییر مفروضات ما در مورد فضا زمان هندسی ما باید با کسانی که رمز و راز آشنا. به این منظور این فصل به بحث در مورد پیشرو از مکانیک کوانتومی: دوگانگی / موج، غیر محل از جهان، و اثر فوتوالکتریک. بعد از هر رمز و راز توسعه داده شده است ما سپس برای مشاهده هر یک از آنها از دیدگاه یازده بعدی که ما شده اند بررسی تبدیل شود. هر بار که ما انجام این کار، این روند می شود کمی ساده تر و رمز و راز از فیزیک پیشرفته را از اعمال سرخوردگی به قطعات لذت بخش و قابل دسترس از هندسه طبیعت بروید.

فصل 13 - در زیر مکانیک کوانتومی

در این فصل ما یک توضیح قطعی از آزمایش شکاف دو (تفسیر بوهم) کشف و آمده به در اختیار داشتن یک هستی شناسی روشن برای بردار حالت.

فصل 14 - کوانتومی تونل زنی و درهم تنیدگی

این فصل به اکتشاف رمز و راز از تونل زنی کوانتومی و گرفتاری اختصاص یافته است. ما از یک رویکرد مفهومی تاریخی شروع و پس از بررسی مجدد قرار داده از دیدگاه هندسی بر روی نقشه جدید ما. چیزی که ما پیدا است که اگر چه همه این اثرات به ذهن خم از دیدگاه چهار بعدی ما، آنها تمام جنبه های طبیعی و ساده از طبیعت زمانی که ما آن را در یازده ابعاد قاب.

فصل 15 - سیاه چاله ها و ذرات بنیادی

یکی از اسرار عمیق ترین زمان ما ممکن است تبدیل به در سوال از آنچه سیاه چاله ها در داخل افق رویداد خود محور شود. با این تعریف هیچ نور یک سیاه چاله به فاش ساختار داخلی آن فرار. به همین دلیل، داخل سیاه چاله ها فرض شده است برای همیشه می شود فراتر از درک ما است. همانطور که معلوم است، این محدودیت تنها هنگامی وجود دارد که ما واقعیت فیزیکی قاب به عنوان چهار بعدی. در این فصل، ما کشف دقیقا همان چیزی یک سیاه چاله است، چه هندسه کامل آن به نظر می رسد (حتی در درون افق رویداد آن)، و سیاه چاله ها به آنتروپی و قطعات مجزا از فضای مربوط می شود. ما حتی یاد بگیرند که چگونه و چرا شکل سیاه چاله ها. همه از این اکتشافات الزامات به صورت خودکار از هندسه جدید ما.

فصل 16 - ثابت های از طبیعت

مقادیر فیزیکی است که بارها و بارها به نظر می رسد در تمام معادلات ما در فیزیک، شیمی، زیست شناسی و غیره اغلب به عنوان ارزش غیر قابل توصیف حیوان گرفته شده است. اصل آنتروپی است که اغلب (در عمل) مورد استفاده قرار به خرد کردن سوالات در مورد چگونگی این مقادیر به عنوان آنها آمد. جهان، آنها می گویند، به دست آورد این ارزش ها به صورت تصادفی و از آنجا که تنها ترکیبی است که ما در این جهان داشته منجر به تشکیل زندگی، این واقعیت است که ما در اینجا به پرسیدن سوالات نشان می دهد نتیجه رول تاس اولیه جهان. این یک راه حل عمیق نیست. حتی یک مکانیسم تصادفی قادر به تنظیم مقادیر ثابت های از طبیعت باید توضیح داد. در این فصل، ما در توضیح اینکه چگونه ثابت های از طبیعت آمده اند به ارزش هایی که ما اندازه گیری را کشف کنید. ما همچنین کشف شده است که مقیاس غیر دلخواه در طبیعت وجود دارد. همه از این شدت کاهش می دهد پیچیدگی ریاضی از معادلات ما با آن آشنا شده اند و آن را به ما می دهد یک درک قوی که چرا جهان راه آن است.

فصل 17 - قطعی در مقابل مدل های تصادفی

آیا جهان قطعی و یا تصادفی؟ انجام کارهای کاملا مطابق با علت و معلول تکامل پیدا کرد؟ و یا یک بخشی از جهان است که در نهایت توسط علت و معلول محدود نیست وجود دارد؟ این یک بحث بی انتها. فیزیکدانان امروزی در ماده تقسیم شده زیرا دو شاخه اصلی فیزیک نمی وضوح به توافق کامل در مورد این موضوع آمده است. نسبیت عام قطعی است. بسیاری از مکانیک کوانتومی است قطعی. تفسیر موقت کاهش دولت که ما امروز استفاده قطعا تصادفی است. این تنها بخشی از مکانیک کوانتومی است که تصادفی است. نکته جالب این است که تفسیر غالب کاهش دولت است تنها تفسیر سازگار در دسترس نیست. بنابراین پاسخ به پرسش ما جوش پایین به توجیه ما از تفسیر ما برای مکانیک کوانتومی را انتخاب کنید. اما ما چگونه تصمیم می گیرید که تفسیر درست است؟ در این فصل ما این مسائل را کشف کند. در پایان پیدا کنیم که مدل جدید ما به تصویر می کشد یک جهان که به طور کامل قطعی. معادلات به ظاهر تصادفی کاهش دولت مورد استفاده در تفسیر استاندارد به عنوان راه حل هایی که در تنها بخشی از ابعاد در جهان بر اساس نشان داد. هنگامی که ابعاد کامل از طبیعت از سیستم دوباره جبر. این به این معنی که هر عمل علتی دارد. تاثیر فلسفی در مورد چگونه ما را انتخاب کنید به زندگی ما این می تواند کاملا نبوی است. این بدان معنی است که هندسه از طبیعت یک مسئله بسیار شخصی است.

فصل 18 - واقعیت اورژانس

ساختارهای پیچیده در اطراف ما همیشه در حال ظهور و در حال تحول. از کجا آمده است؟ چه تعیین ساختار و شکل گیری آنها؟ چه همه بستگی دارد؟ و چه درایوهای تکامل این سیستم؟ درک ظهور فرم از پایه و اساس هندسی زیرین طبیعت تمرکز این فصل است. ما مفهوم فراآیی کاوش و کشف که نقشه KD حذف مشکلات امروز با بیکران غیر منطقی است که مکانیک کوانتومی در حال حاضر با در نقشه های خود را کشتی.

فصل 19 - سلسله مراتب مشکل

یک سوال محبوب امروز می پرسد که چرا نیروی گرانش است تا بی نهایت ضعیف تر از سه نیروی دیگر. در مقایسه نیروی قوی هسته ای، نیروی ضعیف هسته ای و نیروی الکترومغناطیسی تقریبا تمام قدرت است. چگونه است که گرانش بسیار متفاوت است. کجا این تفاوت از کجا آمده است؟ این سوال این است که مشکل سلسله مراتب نامیده می شود. در این فصل ما آموخت این است که تفاوت در ریشه بین سه نیروی گرانش و مشابه وجود دارد. جاذبه اثر یک inelasticity کوچک در کوانتوم فضا است. این همان چیزی است که inelasticity شیب چگالی فضا-زمان و یا انحنای فضا- زمان. به این دلیل که نیروی گرانش بسیار ضعیف است این است که این inelasticity است بسیاری از قدرت های کوچکتر از درجه کشش در کوانتوم. از این که ما کشف کنند که چهار نیروی تمام عبارات از خواص تعاملی متعلق به هندسه از طبیعت می باشد. قرار گرفتن در معرض که هندسه کامل به ارمغان می آورد اتحاد.

فصل 20 - نیروهایی که خارج از

اگر ما را به نگاه کردن و تماشای یک مدار فضانورد زمین جز در فضایی خود را به ما می گویند که نیروی گرانش آن چیزی است که مسئول مسیر بیضوی او است. با انجام این کار ما تصریح می کند که یک نیروی است اقدام در فضانورد. اما زمانی که یک نیروی اعمال بر روی یک شی است که جسم شتاب است. هر زمان که کسی شتاب است که می توانید آن را احساس کنید. بنابراین می کند فضانورد ما احساس بعضی از نیروی کشیدن یا هل دادن در او و شتاب او را به سمت زمین است؟ پاسخ منفی است. فضانورد است که در تمام شتاب است. در عوض او در حال رفتن مستقیم از طریق فضای منحنی. همانطور که معلوم است، نیروهای اغلب ما به عنوان سوءتعبیرهای ما از جهان می دهد. ما شکل دهی انتظارات چه کارهایی باید بر اساس چهار بعد اعتقاد داریم در کار می کنند. سپس، هنگامی که ما ظهور که در آن مجموعه ای مناسب نیست مشاهده، ما نیروهای جادویی که بیش از وجود دارد را تشکیل می دهند و بالاتر قوانین ما به منظور فرض توضیح مشاهدات ما ساخته شده است. بنابراین، نیروهای کمی بیش از سایه از اشتباهات ما هنگامی که ما در اصل فریم شد هندسه جهان است. هنگامی که ما در جهان به صورت کامل هندسی آن را مشاهده کنید این نیروها حل و اثرات مرموز از این «نیروهای» به آسانی در دسترس است. هندسه واقعی طبیعت باید در حال حاضر شامل اثر ما در نیروهای سرزنش می کنند.

فصل 21 - تدریجی گرداب

گسترش ایده زیبا لرد کلوین است که ما کشف قوانین شکل گیری برای گردابه در یک ابرشاره و کشف کنند که این به طور طبیعی sonons مطابقت با ذرات بنیادی جرم در جهان ما است. شکل گیری این "حلقه های دود ابرشاره" ما ارائه می دهد درک جدیدی از مکانیزم هیگز و باز می شود تا امکان درک و حتی جرم بر حسب هندسه.

فصل 22 - ابرشارگی

در این فصل ما غنی سازی اکتشاف ما از آنچه در آن به معنی یک ابرشاره و ما را پیدا میکنند که صرف این فرض که خلاء مادهای به طور خودکار منجر به این انتظار که پویایی آن توسط معادله شرودینگر کنترل می شود. ما همچنین در مورد چگونگی خمیدگی فضا زمان را می توان در شرایط گرانش آنالوگ است.

فصل 23 - روشنایی ماده تاریک

هاله ماده تاریک کهکشانها افزایش میزان اعوجاج گرانشی در این مناطق بیرونی احاطه کرده است. اما هیچ کس قادر به توضیح است که این انرژی اضافی گرانشی می آید از بوده است. چه چیزی باعث این هاله به شکل؟ چرا ما نمی مجرمان در آزمایشگاه های ما اینجا بر روی زمین را پیدا کنید؟ چگونه ما توضیح ساختارهای ما می بینیم در بزرگترین تلسکوپ های ما؟ این ها پرسش های ما در این فصل رسیدگی هستند. آنچه ما کشف این است که هاله ماده تاریک کهکشانها را احاطه اثرات تغییرات فاز در دریا فضا- زمان هستند. از آنجا که فضا-زمان ذرات است، فقط به عنوان آب است، آن را می توانید مراحل مختلف داشته باشد. این مراحل به ارتباط هندسی مختلف فقط به عنوان مراحل H2O انجام مطابقت دارد. زمانی که ما برای ترتیبات مختلف هندسی از این کوانتوم فضای حساب با یک وابستگی به دمای ما به طور طبیعی تحریف است که ما نسبت به ماده تاریک است.

فصل 24 - مکانیک Bohmian

در این فصل است برای ریاضی است که می خواهد به شیرجه رفتن به مجموعه ای از معادلات که به بهترین بیان هندسه بصری است که ما در سراسر کتاب کاوش شده است. (اگر چه مجموعه ای کامل ریاضی شده است در این نقطه به پایان نیست.) ریاضی در کلمات و معادلات توضیح داد. بحث در تاریخ مکانیک Bohmian است، که مجموعه ای از معادلات بنیادی است، نیز گنجانده شده است. یک پیشنهاد است که در بینش نقشه یازده بعدی جدید ما ما بر اساس - سپس یک پیشنهاد برای جهت که در آن فرمالیسم نهایی خواهد آمد داده شده است.

فصل 25 - تقارن و شکست تقارن

قوانین فیزیک را در آن شما و یا کدام جهت می خواهید بستگی ندارد. چرا؟ چرا تمام معادلات ما ادعا می کنند که قوانین طبیعت زمان معکوس متقارن هستند و در عین حال همه آنها به وضوح به نظر می رسد به آشکار شدن با یک اولویت در زمان؟ آیا زمان در نهایت متقارن یا نامتقارن؟ چه تقارن دیگر در طبیعت و به همین دلیل وجود دارد؟ این سوالات است که پرداخته و پاسخ در این فصل هستند. شخصیت ما تماس بگیرید تقارن در طبیعت همه از ساختار هندسی که پارچه از فضا-زمان را تعریف می کند ساقه. با درک این ساختار ما به شرایط با تقارن از طبیعت آمده است.

فصل 26 - آنتروپی

قانون دوم ترمودینامیک بیان می کند که اگر تا کنون وجود یک سیستم وجود دارد که دارای کمتر از حداکثر آنتروپی خود را (disorderedness) و سپس آن خواهد شد بسیار به احتمال زیاد به آنتروپی بالاتر قبل و بعد از آن لحظه. این به عنوان یکی از تعرض مصون ترین، مستاجران آهنین جهان ما پذیرفته شده است - در عین حال آن را هرگز توضیح داده شده است. چرا سیستم به سمت disorderedness تمایل؟ کجا قانون آنتروپی آمده است؟ در این فصل، ما کشف کنند که ماهیت ذرات فضا منجر به آنتروپی زیرا اختلاط هندسی بخشی ذاتی از تمام سیستم در فضا-زمان است. ما همچنین آنتروپی به اعماق بیشتر کاوش و کشف ارتباط آن با تکامل و انفجار بزرگ است.

فصل 27 - پیدایش

در این فصل ما به یک موضوع است که برخی از دروغ گفته اند آمده در خارج از قلمرو علم. اولین چیزی که ما کشف این است که آنها در اشتباه بودند. سوال از چه ناشی از انفجار بزرگ، چه کردم همه چیز شروع به شروع، با تبدیل کردن به توسط آبشار بی نهایت از سلسله مراتب بعدی است که در درون مجموعه ای از نقشه KD ما روکشی شود. این به این معنی که ما می توانیم به این سوال که ریشه نهایی جواب پاسخ معلوم می شود بسیار زیبا و شاید کمی تعجب آور است. مفهوم نیچه از بازگشت جاودان reemerges از طریق این بینش و این ظهور مجدد کشد بشریت به اعماق این سوال در یک راه کاملا جدید.

فصل 28 - انرژی تاریک

در حال حاضر که خوانندگان برخی از عمل دیدن واقعیت فیزیکی در یازده ابعاد حال، از آن زمان برای رسیدگی به یک رمز و راز است که تا فریبنده که من هم به سختی آن را برای صرفه جویی در گذشته داشته است. این رمز و راز از انرژی تاریک است. فصل را با دادن یک تاریخ اکتشافات است که به درک مدرن ما از جهان در حال گسترش، و مبارزه انسان با شناسایی علت آن، که ما آن را هوشمندانه به نام انرژی تاریک منجر شده است. خواننده این شانس را به اعمال یازده بعدی جدید شهود خود را برای حل این رمز و راز داده شده است. برای این کار ما باید هر یک از آدرس سوال از فضای گسترش یافته است - آنچه که واقعا معنی است؟ پس ما باید کشف آنچه که واقعا باعث نور از رسیدن به چشم ما را از ستاره های دوردست به انتقال به سرخ. همانطور که ما آمده اند به انتظار، راه حل شگفت آور روشن و لذتبخش از Vantage بالاتر بعدی ما بصری است.

فصل 29 - فضانوردان فکری

در این فصل خواننده را به تاثیر فلسفی است که این هندسه جدید است در تاریخ بشریت گرم. یک راه جدید از دیدن جهان اطراف ما همواره در راه ما با آن ارتباط برقرار تغییر کرده است. مسئولیت ما با هر پیشرفت جدید وظیفه جذب حقایق کشف و تلفیق آنها در زندگی روزمره ما است. در اینجا می بینیم که تمام راه ما را از بودن، حالت اصلی ما درباره وجود (حداقل در غرب) بر اساس فرضیات که در نهایت نگه نمی باشد. از اینجا به کجا می رویم؟ نقشه KD تا حد زیادی به این و زندگی شخصی ما می گویند.

فصل 30 - بیابان شهود

حس کنجکاوی ما اغلب در ما نفوذ سقوط برای راه حل ها که صرفا از دود و آینه ساخته شده که یک راه حل سفت و سخت تر در دسترس نیست. اشخاص که بیشتر از طرح ادامه که دود سود یک کمپین به ما را متقاعد کند که حقیقت ما به دنبال قابل حصول توسط علم نیست، که تلاش علم است قادر به جلب رضایت حسرت عمیق ما نه منجر شده است. این است، و همواره بوده است، دروغ است. حالا که ما دارای یک نقشه غنی تر از طبیعت، apparentness که دروغ و خارج از غرفه در نور روز برای همه برای دیدن. در این فصل بحث می کنیم روند تلاش های علمی چگونه انجام ترین و رضایت بخش تجربه انسانی است. این به ما می اندازد فراتر از خودمان و ما را تشویق فکری و عاطفی فراتر هر گونه موانع که ما مانع. شخصیت های علم مردم با شور و شوق و قدرت برای زندگی، جویندگان، کاشفان و embracers از تعجب هستند. آن را از طریق تلاش از علوم است که انسانیت ما دوباره تعریف شده است و برداشته به یک هواپیمای جدید است.