دریافت این کتاب

Cover2

FrontBackTogether

برای سفارش یک نسخه امضا شده شهود انیشتین ارسال یک ایمیل به: EI در steinsin EIN توو .COM ition یا

برای خرید کتاب به طور مستقیم، کلیک کنید لینک زیر:

از Ibook (با انیمیشن):

ناشناخته

کامل رنگ، نرم برگشت:

آمازون آیکون 300x109

کامل رنگ، سخت برگشت:
  نامشخص 1

کتاب صوتی (خوانده شده توسط جاناتان Farkasofsky)
ناشناخته

آمازون دکمه

نامشخص-2

با بیش از 100 چهره در داخل. در اینجا یک نمونه است:

شکل 09.08B
شکل 27.04
شکل 12.06
شکل 02،02
شکل 08،02
شکل 06.03
شکل 20.01
شکل 01،06

شکل 16.03 (پاورقی)
شکل 28.03
شکل 09،01
شکل 18.03
شکل 14.02    
شکل 16.02
   شکل 03،04 B

تحسین برای 'شهود انیشتین "

"تاد رابرتز لبه برش از علم خارج از غار تاریک این سایت متعلق به نابغه ریاضی گرفته است، و آن را دوباره در خیابان. این کتاب راه ما می بینیم جهان، خودمان را به عنوان افراد و جامعه به عنوان یک کل تغییر خواهد کرد. "

~ ریچارد Hitchings

"درهم بافته حکایات شخصی و تامل در فیزیک نظری، تاد رابرتز خواننده را در یک ماجراجویی بی قانون و قاعده عنوان او به بررسی توسعه فیزیک جدید است. این فریبنده به عنوان خوانده شده است. "

~ گرت لیزی ارائهشد، دکتری، پیمایشگر، فیزیکدان، تئوری E8، مدیر موسسه علوم و اقیانوسیه

"این کتاب اساسا درک من از جهان ما را تغییر داد."

~ مت امی

"باور نکردنی شفاف است. این کتاب از آن آسان است برای من به درک ایده های علمی من با تمام زندگی من شده است مقابله ساخته شده است. تفکر خود را بسیار واضح و بنابراین در دسترس، که شما نمی تواند کمک کند اما نتیجه گیری کرد که او تقریبا به طور قطع حقایق در جهان هستند که بسیاری از ما هرگز از خواب کشف شده است. "

~ بروس پنی

"با دقت انتخاب شده و دقیقا نثر مونتاژ، رابرتز درب به سن بعدی ادراک انسان باز می شود با ارائه نظریه همه چیز را که ارائه می دهد واقعی، توضیحات بصری برای گرانش، انرژی تاریک، ماده تاریک، تونل زنی کوانتومی، گرفتاری، سیاهچالهها، انفجار بزرگ، و بیشتر. "

~ کریگ وصال

"به لحاظ فلسفی جذاب، بصری تحریک کننده، و شادی را به خواندن."

~ ماری سبز، دکتری

"با ساخت کار خود را در دسترس نه تنها به دانشمندان اما به عموم مردم، تاد باعث می شود یک گام مهم در بسته شدن شکاف مصنوعی بین فلسفه و علم است."

~ آندریاس Frickinger

"شهود انیشتین خواهد چشمان خود را باز و گسترش ذهن خود به شگفتی های جهان است. تاد سهام زندگی خود، عشق خود و ذهن خود را، و هرچه همه آنها را به نوشتن او. "

~ پل برنان

"این کار ریاضی زیبا و علمی بی بها، و ضربه زن است که آن را با یک تصویر زنده و رضایت بخش می آید."

~ کریس J. Wilshaw