آرشیو نظرسنجی ها

مکانیک کوانتومی...

 • در نهایت یافت می شود از یک نظریه سطح عمیق تر، پدیدار شود. (74٪، 163 رای)
 • ممکن است بهترین توضیحات ما اما هنوز هم آزمایشی. (30٪، 65 رای)
 • است و همواره اساسی در نظر گرفته شود. (4٪، 8 رای)
 • است متافیزیکی متناقض باشد، زیرا جهان که در راه است. (2٪، 4 رای)

مجموع رأی دهندگان: 220

تاریخ شروع: مه 9، 2011 @ 8:48
تاریخ پایان: بدون انقضاء

به نظر شما، که تئوری مهم تر علمی است؟

 • مکانیک کوانتومی (38٪، 181 رای)
 • تکامل داروینی (18٪، 85 رای)
 • مکانیک نیوتنی (16٪، 74 رای)
 • نسبیت عام (15٪، 71 رای)
 • نظریه میکروبی عفونت (8٪، 37 رای)
 • تئوری اتم (5٪، 25 رای)

مجموع رأی دهندگان: 473

تاریخ شروع تاریخ: مارس 30، 2010 @ 4:31
تاریخ پایان: بدون انقضاء

است "طراحی هوشمند" یک نظریه علمی؟

 • هیچ (76٪، 330 رای)
 • بله (17٪، 74 رای)
 • "طراحی هوشمند" چیست؟ (7٪، 33 رای)

مجموع رأی دهندگان: 437

تاریخ شروع تاریخ: مارس 30، 2010 @ 4:29
تاریخ پایان: بدون انقضاء

چگونه فرمت وب سایت جدید را دوست دارید؟

 • می تواند بهبود یافته (31٪، 40 رای)
 • خوب (28٪، 37 رای)
 • عالی (26٪، 34 رای)
 • بد (8٪، 11 رای)
 • بدون نظر (7٪، 9 رای)

مجموع رأی دهندگان: 131

تاریخ شروع تاریخ: مارس 28، 2010 @ 4:08
تاریخ پایان: بدون انقضاء