ثابت های از طبیعت

هر واحد اندازه گیری (گره، کوری، دو هفته، کالری، کیلومتر، ولت، بوشل، پارسک، میلی گرم، سال نوری، ماشین آلات، واحد نجومی، پاسکال، دالتون، مثل حلزون حرکت کردن، کیلوهرتز، اهم، قیراط، PSI، نیوتن، دهه، شمع ، پوند، وبر، درک، دین، فورلانگ، وات، شهرستان، لیتر، تسلا، کیلوگرم، ژول، دسیبل، گالیله، تن، فاراد، دوم، کولن، سانتیگراد، گالن، femtogray، آمپر، BTU، millibar، الکترون- ولت، اسب بخار، پا، گاوس، picohenry، کلوین، سوئیت، ارگ، ساعت، لانگلی، عکا، attopoise، استوکس، و غیره)، می توان کاهش داد تی ای بیان L ength، جرم، زمان، هزینه، دما، و یا ترکیبی از این پنج عبارت. در یک کوانتیزه متریک هر یک از این پنج عبارت اساسی محدودیت طبیعی است. به طور خاص تعیین یک واحد حداقل گسسته از طول و زمان، و حداکثر واحدهای گسسته جرم، بار و دما دیکته در ارتباط با آن حداقل ارزش. بر اساس مکانیک کوانتومی 5 پارامترهای گسسته کد گذاری شده در طبیعت:

نام واحد طبیعی سمبل ارزش (واحد های خودسرانه امروز استفاده می شود) ارزش (واحد طبیعی)
طول پلانک L P m 1.616199 (97) × 10 -35 متر 1
جرم پلانک متر P kg 2.17651 (13) × 10 -8 کیلوگرم 1
زمان پلانک تی P s 5.39106 (32) × 10 -44 بازدید کنندگان 1
شارژ پلانک Q P C 1.875545946 (41) × 10 -18 C 1
دمای پلانک T P K 1.416833 (85) × 10 32 K 1

تعیین میزان نیز محدودیت حداقل و حداکثر برای خمیدگی فضا زمان تحمیل می کند. نسبت دور یک دایره به قطر آن می توان برای نشان هندسی آن محدودیت. در فضا-زمان تخت (صفر انحنای) که نسبت برابر با p برابر است. در مناطق با انحنای غیر صفر (egcentered در اطراف یک سیاهچاله)، ارزش عددی این نسبت کاهش می یابد زیرا قطر دایره نسبت افزایش می دهد. اگر فضای کوانتیده است، که آن را زیر قطر دایره با دور محدود است می تواند بی نهایت (مقدار فضای داخل یک سیاه چاله محدود است می تواند بی نهایت). به طور کلی، قطع ارائه شده توسط تدریج بدان معنی است که ارزش حداقل برای نسبت طول محیط دایره یک دایره به قطر آن باید بزرگتر از صفر باشد. بنابراین، یک دایره قرار داده شده در یک منطقه از حداکثر انحنای باید یک دور نسبت قطر است که بزرگتر از صفر، اما کمتر از π داشته باشند. QST نشان دهنده حداقل مقدار دقیق که نسبت با حرف ж سیریلیک. این تفسیر به یک توصیفگر هندسی از دولت حداکثر فضا زمان انحنا، و همچنین می تواند به عنوان نسبت بار یک الکترون به اتهام کوانتومی بیان می شود.

ارزش این نسبت بخوبی اثبات شده است، با این حال تلاش برای به طور رسمی و به طور مستقل مقدار عددی آن را مشتق از بدیهیات هندسه کوانتیزه در جریان است. هدف این است که نشان می دهد که این عدد نشان دهنده حداکثر انحنای اعمال شده توسط تدریج. به این منظور، حامیان QST در حال بررسی تغییرات از بسته بندی پی در پی، و یا فضای پر کردن، مشکل (کار با Golomb، دیکمن و رنی را ببینید)، در حالی که دیگران در حال تلاش برای به تصویر کشیدن ساختار داخلی سیاه چاله ها، با توجه به قواعد سیستم برهان، به عنوان راهی برای هندسی نشان دهنده این حد انحنای. به روز رسانی خواهد شد که این پیشرفت محاسبات نوشته شده است.

ما از این شناخت است که با ترکیب یک عدد خاص (.085424543135 (14))، به π و پنج ثابت پلانک، ما قادر به تولید مثل غیر خودسرانه ثابت های از طبیعت با انگیزه است. اگر این مقدار عددی را می توان از بدیهیات ما مشتق شده است، پس از آن حداقل و حداکثر متحده خمیدگی فضا زمان خواهد شد توسط هندسی، اعداد بدون بعد نشان داده شود:

پی π 3.141592653589 ...
JE

ж

.085424543135 (14)

از طریق ایجاد ارتباط این ارزش ж به مجموعه بدیهی ما قادر به نشان می دهد که ثابت های از طبیعت مشتقات هندسه طبیعی آن خواهد بود. , t P , q P , T P , π , ж , ) author the constants of Nature in the following manner. پارامترهای که رمز که هندسه (L M T P، Q P، T P، π، ж،) نویسنده ثابت های از طبیعت در صورت زیر است.

نام ثابت سمبل ارزش (واحد arbitr تایی استفاده می شود امروز) ارزش (NATU واحد RAL)
سرعت نور C 2.99792458 × 10 8 m / s و L P / T P
ثابت پلانک Ħ 1.054571726 (47) × 10 -34 متر 2 کیلوگرم / S L P 2 متر P / T P
ثابت گرانش G 6.67384 (80) × 10 -11 متر 3 / کیلوگرم S 2 L P 3 / M P T P 2
ثابت ساختار ریز α 7.2973525698 (24) × 10 -3 ж 2
شارژ ابتدایی E 1.602176565 (35) × 10 -19 C Q ж P
ثابت بولتزمن K 1.3806488 (13) × 10 -23 متر 2 کیلوگرم / S 2 K T P L P 2 متر P / T P 2 P T
ثابت مغناطیسی μ 0 1.25663706143592 ... × 10 -6 متر کیلوگرم / C 2 4π L P متر P / Q P 2
ثابت برقی ε 0 8.854187817 ... × 10 -12 S 2 C 2 / M 3 کیلوگرم m P تی P 2 P Q 2 / 4π L P 3 متر P
ثابت کولن κ 8.98755178736821 ... × 10 9 متر 3 کیلوگرم / S 2 C 2 q P 2 L P 3 متر P / T P 2 P Q 2
ثابت استفان-بولتزمن σ 5.670373 (21) × 10 -8 کیلوگرم / S 3 K 4 T P 4 π 2 متر P / T 60 T P 3 P 4
ثابت فون Klitzing R K 2.58128074434 (84) 10 4 متر 2 کیلوگرم / S C 2 × t P q P 2 2 π L P 2 متر P / ж 2 T P Q P 2
ثابت جوزفسون
K J 4.83597870 (11) × 10 14 S C / متر 2 کیلوگرم 2 m P ж T P Q P / π L P P 2 متر
ثابت شار مغناطیسی Φ 0 2.067833758 (46) × 10 -15 متر 2 کیلوگرم / S C q P π L P 2 متر P / T ж P Q P
امپدانس مشخصه Z 0 3.7673031346177 ... × 10 2 متر 2 کیلوگرم / S C 2 q P 2 4π L P 2 متر P / T P Q P 2
کوانتومی هدایت G 0 7.7480917346 (25) × 10 -5 بازدید کنندگان C 2 / متر 2 کیلوگرم / π l P 2 m P ж 2 ​​T P Q P 2 / π L P P 2 متر
کوانتیزه هدایت تالار H C 3.87404614 (17) × 10 -5 C 2 / متر 2 کیلوگرم ж 2 ​​T P Q P 2 / 2π L P P 2 متر
ثابت تابش اولین بار ج 1 3.74177153 (17) × 10 -16 متر 4 کیلوگرم / S 3 4 π 2 L P 4 متر P / T P 3
ثابت درخشندگی طیفی ج 1 L 1.191042869 (53) × 10 -16 متر 4 کیلوگرم / S 3 4π L P 4 متر P / T P 3
ثابت تابش دوم ج 2 1.4387770 (13) × 10 -2 متر K 2π L P T P
ثابت گاز مولر * R 8.3144621 (75) متر 2 کیلوگرم مول / S 2 K L P 2 P متر N A / T P 2 P T
ثابت فارادی F 9.64853365 (21) × 10 4 C / مول ж N P پرسش
شعاع الکترون کلاسیک R E 2.8179403267 (27) × 10 -15 متر / m ж 2 ​​L P متر P / M -
طول موج کامپتون λ C 2.4263102389 (16) × 10 -12 متر 2π L P متر P / M -
شعاع بور 0 5.2917721092 (17) × 10 -11 متر m L P متر P / ж 2 متر -
انرژی Hartree شود E ساعت 4.35974434 (19) × 10 -18 متر 2 کیلوگرم / S 2 / t P 2 ж 4 L P 2 متر - / T P 2
ثابت ریدبرگ R 1.0973731568539 (55) × 10 7 1 / M m P ж 4 متر - / 4π L P P متر
ها Magneton بور μ B 9.27400968 (20) × 10 -24 متر 2 C / S / 2 t P m ж L P 2 متر P Q P / T 2 P متر -
ها Magneton هسته ای μ N 5.05078353 (11) × 10 -27 متر 2 C / S / 2 t P m + ж L P 2 متر P Q P / T 2 P متر +
فرکانس زاویه ای کامپتون ω C 7.763441 × 10 20 1 / S متر - / T P P متر
القای مغناطیسی شوینگر S مایل 4.419 × 10 9 کیلوگرم / S C q P متر - 2 / ж متر P T P Q P
جفت گرانشی α G 1.7518 (21) × 10 -45 متر - 2 / M P 2

که 31 ثابت های از طبیعت است   مشخص

B Y هندسه فضا-زمان کوانتیزه از!

* ثابت باقی مانده نیز در عدد آووگادرو، جرم الکترون، و یا جرم پروتون بستگی دارد. عدد آووگادرو (N A)، همچنین به عنوان لوشمیت تعداد (N L) شناخته شده است، در ثابت گاز مولر و ثابت فارادی استفاده می شود. این تعداد در نتیجه شرایط تاریخی تا حدودی خودسرانه است که در آن تعداد اتم ها در یک حجم (که مقیاس توسط سیستم دلخواه رایج در آن زمان و انتخاب شخصی اتم تعریف شده بود) به عنوان تعریف انتخاب شد. عدد آووگادرو N A به 6.02214179 (30) × 10 23 / ​​mol محاسبه جرم الکترون است. (متر -) برابر با 9.10938215 (45) است × 10 -31 کیلوگرم، و تی او جرم پروتون (M +) به 1.672621637 (83) برابر 10 × -27 K G است.