فرمالیته اداری

کلیک کنید بر روی لینک های زیر چگونه معادله موج شرودینگر را می شود از بدیهیات تئوری فضا کوانتومی مشتق شده است، چگونه نسبیت عام را می توان به عنوان محدودیت حرکت کم تغییر شکل ابرشاره تقریبی، و راه ممکن است به کشف راه سوداگرانه به گسترش مکانیک Bohmian است. (پاراگراف نخست است از فصل 21 از شهود انیشتین گرفته شده، دوم انتشار در مورد گرانش آنالوگ از بوز، انیشتین میعانات توسط کارلوس Barceló، S Liverati، و مت Visser است، و آخرین گزیده ای خلاصه از فصل 24 از EI. )

استخراج معادله موج شرودینگر

وزن آنالوگ BECs

توسعه مکانیک Bohmian