بررسی اجمالی از QST

نظریه کوانتومی فضا: نسخه کوتاه

به عنوان یک فرم خاص از تئوری ابرشاره خلاء (SVT)، تئوری فضا کوانتومی (QST) یک رویکرد در فیزیک نظری و مکانیک کوانتومی که به عنوان یک نامزد برای نظریه گرانش کوانتومی ایستاده است. این نظریه فرض ابرشاره خلاء که ساختار هندسی را می توان تقریبا به عنوان یک متریک آکوستیک توصیف و در نهایت به عنوان یک سلسله مراتبی توصیف فراکتال. به طور خاص آن فرض می شود که خلاء ابرشاره از کوانتوم هستند که به نوبه خود ساخته (از طریق ساخته خود تشابه و تغییر ناپذیری مقیاس) از subquanta، و غیره بینهایت.

این تصویر هندسی هماهنگی مجدد انتظارات ما از طبیعت. در به همان اندازه که آن انتظارات تکثیر رمز و راز از فیزیک، آنها به ما دسترسی بصری به (و توضیحات هندسی) ریشه های خود را به من بدهید. به عنوان مثال، فرض که خلاء مادهای است (و یا یک BEC) به طور خودکار ما را قادر به استخراج معادله موج غیر خطی شرودینگر، همچنین به عنوان شناخته شده معادله گروس- Pitaevskii، از اصول اولیه. این به ما ارائه می دهد دسترسی هستی شناختی بی سابقه ای به چه معنی معادله موج و به همین دلیل آن را به طبیعت نوشته شده است. علاوه بر این، با درمان خلاء به عنوان یک متریک آکوستیک، ما به طور خودکار در نهایت با یک آنالوگ برای فضا-زمان خمیده نسبیت عام در درون رژیم از تکانه کم. این تصویر همچنین حل رمز و راز از نسل جرم، این پرسش که چگونه بوزون هیگز می شود جرم آن، به دلیل آن به تصویر می کشد نسل توده شبیه به مکانیزم نسل شکاف در ابررساناها یا ابرسیالهایی. به عبارت دیگر، جرم تبدیل شدن به یک نتیجه از شکست تقارن کوانتومی گردابه تشکیل میعانات در خلاء.

چگونه بسیاری از رمز و راز دیگری می توانیم هستی شناختی با این مدل نفوذ؟ برای پاسخ به این سوال تاد رابرتز، و یک تیم از دیگران، در حال حاضر به دنبال مجموعه ای کامل از نتایج این هندسه و در حال توسعه فرمول ریاضی کامل آن است. یا نه این مدل جدید می رسد به طور کامل بر روی نقشه طبیعت، آن را، در حداقل، ارائه می دهد یک دیدگاه منحصر به فرد و خلاقانه است. نظریه رنگ قلمرو چند بعدی، با بافت که ما قبلا به عهده گرفت، است که توسط قوانین علت و معلول کنترل می شود. آن را در زیر فرمالیسم مدرن مکانیک کوانتومی می شود و فرض میکند که مکانیک کوانتومی و نسبیت عمومی اثرات پدیده که امدن بر ساختار فضا-زمان ابرشاره است. در نتیجه، آن را به صراحت نشان می دهد جهان است که، در هر سطح، قطعی.

کسانی که کار بر روی این پروژه معتقدند که این بازگشت به جبر است که توانایی افزایش انسانیت ما با قرار دادن ما در تماس باشید بهتر است با واقعیت است. این کار با کمک به ما ساختار و شخصیت طبیعت را درک، به ما کمک فکری نفوذ آبشار بی نهایت از اقدامات ما، و با دادن وضوح ما بی اهمیت با شکوه. ما از شما دعوت به انتقادی بررسی این دیدگاه های جدید و امیدواریم که شما را در ماجراجویی کشف حقایق طبیعت را برای خودتان شرکت خواهد کرد.

لطفا توجه داشته باشید که ما می دانم که این نظریه جدید نیست ممکن است تبدیل به دقت نقشه طبیعت. تا کنون، چند پیش بینی قابل آزمایش شده اند از تئوری کاهش یافته است، و هر یک از آنها می تواند آن را جعل کند. این بخشی از فرایند تحقیق علمی است. تمایل ما برای تکمیل کار اینشتین به ما حرکت می کند به کشف نظریه که قادر به سهم معرفتی. به طور کلی، این تلاش ها باید (در پاسخ به محدودیت های که زیر) نسبت به این نظریه ها با بیشترین پتانسیل هستی شناختی متمرکز شود. به عنوان تنها نامزد برای نظریه گرانش کوانتومی است که به طور مستقیم در دسترس، تئوری فضا کوانتومی انتخاب ما برای نظریه با بیشترین پتانسیل وجودی است،

همه بررسیها را حرفه ای و سازنده از این کار استقبال می شود. سفارش کتاب در اینجا (اگر هزینه یک مانع است مدیر فروش یک پیام به من ارسال کنید.) تماس با ما با سوال، نظر، و یا برای پیوستن تلاش های تحقیقاتی در EI @ EinsteinsIntuition. com.

بدیهیات

نظریه کوانتومی فضای خود را به عنوان یک توضیح بدیهی منسجم ممکن است برای اثرات مرموز شرح داده شده در فرض مکانیک کوانتومی و نسبیت عام. این تصویر از فضا-زمان را می توان با یک مجموعه ساده از اصول مدون، مجموعه ای از بدیهیات در مورد ساختار پارچه ابرشاره فضا زمان (تعریف آن را به یک فراکتال هندسی است که بر روی هر یک سطح رفتار به عنوان یک متریک آکوستیک). نظریه در گرو آن بدیهیات در یک قیاسی-قانونی مد. تا به امروز، اثرات مانند فضا-زمان خمیده، سیاه چاله ها، تونل زنی کوانتومی، دوگانگی موج-ذره، انرژی تاریک، ماده تاریک، nonlocality، عدم قطعیت هایزنبرگ، و غیره، زمانی که از طریق فیلتر منطقی نامفهوم باقی مانده است اقلیدسی فرض (درمان فضا به عنوان هر چند آن را بی نهایت بود صاف، مستمر، و ساخته شده از تنها سه بعد). QST است با هدف به دست آوردن درک کامل و بصری از این اثرات با شروع با این فرض که خلاء مادهای است هدایت می شود.

از بدیهیات QST عبارتند از:

 1. ساختار سلسله مراتبی از خلاء ابرشاره (یا خلاء BEC) تقلید یک فراکتال کامل: رسانه آشنا از X، Y، Z فضای از تعداد زیادی از "اتم فضا" به نام کوانتوم که تعاملی در مورد ترکیب تشکیل شده است. کسانی که کوانتوم از تعداد زیادی از زیر کوانتوم و غیره، بینهایت تشکیل شده است. این ادعای ابرسیالیت خلاء محدود حالات ممکن از خلاء مطابق با حفاظت از انرژی، روابط دوبروی، و خطی. به طور کلی بیشتر از آن را محدود خلاء به عنوان یک متریک آکوستیک.
 2. زمان منحصر به فرد در هر مکان در فضا (برای هر کوانتومی) به عنوان تعدادی از طیف resonations هر کوانتومی تحت تعریف شده است. به عنوان یک نتیجه، متریک های صوتی به ارث برده پارامتر زمان نیوتنی و در نتیجه نمایشگاه ویژگی مهم علیت با ثبات است.
 3. انرژی (مجموع اعوجاج هندسی) حفظ می شود. حفاظت از انرژی بدان معنی است که همه اغتشاشات متریک (فونون ها، گرداب ها کوانتومی، و غیره) قابل تعویض از یک نوع را به دیگری، از جمله انتقال تحریف متریک از یک سطح به سطح سلسله مراتبی به دیگری، مانند سطح کوانتومی به سطح زیر کوانتوم است.

برخی از قضایای / عواقب که از آن بدیهیات زیر می باشد:

 1. معادله موج (معادله غیر خطی شرودینگر، همچنین به عنوان معادله گروس- Pitaevskii شناخته می شود) را می توان از اصول اولیه مشتق شده (نگاه کنید به اینجا و یا اینجا) به شکل کامل آن، از این فرض که خلاء BEC که دولت می تواند باشد توسط تابع موج از میعانات است.
 2. مدل سازی خلاء ابرشاره به عنوان یک متریک آکوستیک بازتولید آنالوگ برای فضا-زمان خمیده نسبیت عام در درون رژیم تکانه پایین.
 3. نسل توده یک نتیجه از شکستن تقارن زمانی رخ می دهد که گردابه کوانتومی در میعانات خلاء شکل است.
 4. تعداد کل ابعاد فضا-زمان و یا بر روی نقشه مکانی بستگی به وضوح خواهان آن هستیم. (آیا ما تنها کوانتیزه پارچه از X، Y، Z؟ یا ما همچنین پیگیری از subquanta که کسانی که کوانتوم از تشکیل؟ و غیره.) برای هر رزولوشن دلخواه، تعداد ابعاد به 3 N برابر است + N. دیدگاه دوم (2 نفر) را کوانتیزه بافت فضا یک زمان، و یک چشم انداز سوم را کوانتیزه حجم که پارچه، و غیره، بینهایت.
 5. (“zhe”). تعیین میزان محدود وسیعی از خمیدگی فضا زمان: دولت حداقل انحنا (صفر انحنای) را می توان با نسبت دور یک دایره به قطر آن را در فضای هموار و تخت (π) نشان داده، و دولت حداکثر انحنای را می توان با ارزش نشان این نسبت در فضا-زمان حداکثر منحنی، یک شماره است که ما با حرف ж ("جی") خواهد بود.
 6. ثابت های از طبیعت مشتقات، هندسه هستند: آنها کائوچو و مواد مرکب ساده از π، ж و پنج شماره پلانک است.
 7. زمانی که کوانتوم فضا حداکثر بسته بندی شده که آنها هم تجربه نمی کنند چرا که به طور مستقل و یا منحصر به فرد می تواند طنین انداز است.
 8. مناطق حداکثر تراکم فضایی - سیاه چاله ها مجموعه ای از کوانتوم که حداکثر بسته بندی شده است.
 9. هنگامی که دو جسم اشغال نواحی ای با چگالی کوانتومی مختلف، جسم در منطقه از چگالی بیشتر خواهد شد زمان کمتری را تجربه کنند.
 10. از آنجا که کوانتوم در نهایت متشکل از subquanta، تمام تبلیغات از طریق فضا لزوما از سطح کوانتومی (حرکت کوانتوم) به سطح subquantum (به ترتیب هندسی داخلی و حرکت subquanta) انتقال برخی انرژی است. اگر چه این حامل انرژی است متناسب بسیار کوچک (ای که تقریبا به انرژی ضربدر نسبت از مقیاس subquantum به مقیاس کوانتومی برابر) آن افزودنی است. بنابراین، آن را می توانید قابل توجهی بیش از مقیاس های بزرگ تبدیل - که منجر به آنچه که ما امروز قرمز تغییر مکان.

برخی از فرضیه قابل آزمون، و یا پیش بینی، این نظریه عبارتند از:

 1. اگرچه خلاء ابرشاره غیر نسبیتی است، نوسانات کوچک در پس زمینه ابرشاره باید تقارن لورنتس اطاعت کنند. این به این معنی است که برای شرایط تکانه کم نظریه انتظار را به تصرف انتظارات از نسبیت عام است. اما در انرژی بالا و شرایط تکانه بالا نظریه پروژه انتظارات نیوتنی بیش از آنهایی که نسبیتی. بنابراین، نظریه پیش بینی کرد که هنگامی که اشیاء عظیم به نزدیک به سرعت نور شتاب آنها را اثر است که نسبیت عام به نفع بینی نیوتنی در تضاد نشان می دهند.
 2. ( π ). هنگامی که ما یک دایره از هر (ماکروسکوپی) اندازه در منطقه ای که در آن شیب خمیدگی فضا زمان است در حداقل (که در آن صفر است تغییر در انحنای در منطقه وجود دارد)، نسبت دور آن به قطر آن به ما می دهد ارزش 3.141592653589 ... (π). QST پیش بینی کرد که این نسبت کاهش خواهد یافت اگر دایره را اشغال یک منطقه با یک شیب غیر صفر خمیدگی فضا زمان. . علاوه بر این، آن را پیش بینی کرد که در مناطقی که شیب خمیدگی فضا زمان است در حداکثر وجود خواهد داشت مقدار ممکن حداقل برای این دور نسبت قطر به. ) . بیشتر به طور خاص، برای تمام محافل ممکن حول یک سیاه چاله حداقل دور نسبت قطر به خواهد به یک مقدار حداقل، که در این نقطه به اعتقاد ما 0.0854245431 (31) است (ж) برابر باشد. این به این معنی است که، به جای اینکه به طور تصادفی نسبت داده، ثابت های از طبیعت عواقب فوری از شخصیت های هندسی فضا- زمان هستند. تصویر کوانتیزه از فضا-زمان، نیاز به حداقل واحد طبیعی از راه دور (طول پلانک)، حداقل واحد طبیعی از زمان (زمان پلانک)، و مقدار حداکثر جرم، بار و دما در اشاره به حداقل واحد از فضا و زمان (جرم پلانک، یورش پلانک، و دمای پلانک). علاوه بر این، تدریج دیکته محدودیت حداقل و حداکثر برای گرادیان خمیدگی فضا زمان (π و ж). با توجه به QST، ثابت های از طبیعت کائوچو و مواد مرکب از این هفت عدد می باشد. به نظر می رسد که این ادعا دارد که ж به 0.0854245431 (31) برابر است.
 3. نظریه پیش بینی می که در فضای دمای تغییر فاز وابسته وجود دارد - مناطق به طور متوسط ​​اتصال هندسی از کوانتوم های انتقال فضا از حالتی به حالت دیگر. علاوه بر این، نظریه پیشبینی میکند که به دلیل درجه حرارت پس زمینه از جهان است خنک کننده (طول موج متوسط ​​مایکروویو تابش زمینه کیهانی در حال کاهش است)، بخشی از فضای مشخص شده توسط هندسه متراکم تر باید بیشتر شایع با زمان است.
 4. نظریه پیش بینی می که شعاع متوسط ​​هاله ماده تاریک باید کاهش یابد به عنوان انرژی خروجی از کهکشان که کاهش می یابد. این پیش بینی که با مقایسه هاله معاصر ما باید پیدا کنید که شعاع متوسط ​​این هاله باید در خروجی انرژی کهکشان میزبان بستگی دارد و این که بیشتر درجه حرارت پس زمینه از فضا قطره زیر دمای گذار فاز بحرانی کوچکتر از شعاع متوسط از هاله ماده تاریک باید باشد. آن را از این که شعاع هاله ماده تاریک محلی باید در آینده (با وابستگی به خروجی کهکشان میزبان آن است) را کاهش شرح زیر است.
 5. پیش بینی تئوری تونل زنی کوانتومی باید در مناطق خم بزرگ (مناطق با تراکم بیشتری از کوانتوم فضا) کمتر باشد.
 6. پیش بینی تئوری هندسه متقارن فقط در چارچوب بدیهی با تعداد کل ابعاد برابر با 3 N + که در آن n یک عدد صحیح است.
 7. نظریه ما را به انتظار می رود که زمانی که اشعه گاما بالاترین انرژی ما را از ابرنواختر بسیار دور برسد، آنها باید کمتر انتقال به سرخ نسبت به تفاوت در زمان بین ورود پرتوهای گاما و طول موج های باقی مانده تقسیم بر سفر باشد زمان از طول موج طولانی تر است.

تاثیر

تا به حال، بینشهای ما در مورد جهان، در بیشتر قسمت ها، توسط محدوده چهار بعد (سه بعد از فضا به علاوه یک بعد زمان) زندانی شده است. تحقیقات ما از اثرات اسرار ما را در طبیعت مشاهده کرده اند همه از این مرجع آغاز شده است. به عنوان یک نتیجه، ما تلاش کرده اند توضیحی اثرات غیر منتظره (مانند ماه در مدار زمین به جای فقط رفتن مستقیم از طریق فضا) با اختراع "نیروهای کرد که" ما "مسئول" برای کسانی که اثرات برگزار شد (به این معنا غیر توضیحی). در این فرایند ما دسترسی هستی شناختی خود ما را محدود کرده اند.

هنگامی که ما بر روی این مفروضات سنتی در مورد فضا و زمان لازم است برای قرار گرفتن ناشیانه معادلات برای چهار نیروی در بالای ساخت و ساز برهان از پیش تعیین شده ما به منظور حفظ پیش بینی نگه دارید. مشکل این است که این روش به دست آوردن پیش بینی ما محروم می سازد از توانایی توضیح این اثرات. اینشتین این فرآیند را با ساخت یک هندسه است که شامل اثرات گرانش، متریک خود را قطع کرد. QST این رویکرد با معرفی یازده بعدی هندسه خلاء بصری (نه ابعاد فضا و دو بعد زمان) گسترش می یابد. تا کنون این هندسه به نظر می رسد توانایی شامل ویژگی های عجیب و غریب طبیعت (اثرات به طور سنتی به چهار نیروی اختصاص داده). به دقت بیشتری تعیین اینکه آیا یا نه کسانی که خصوصیات هندسی به طور کامل برای اثر ما مشاهده کرده اند حساب، یک فرمالیسم کامل ریاضی از ساختار برهان باید تکمیل شود - یک پروژه است که در جریان است.

این تصویر دسترسی بصری به رمز و راز طبیعت را با تبدیل فال نما نسبیت عام و مکانیک کوانتومی به شرایط لازم از ساختار هندسی طبیعت به ما می دهد. فقط دقیقا QST نقشه همه از ویژگی های طبیعت یک تحقیق و بررسی علمی است. قبل از آن سوال این است که حل و فصل ما می توانید مطمئن باشید که، به عنوان یک ساخت و ساز قیاسی به طور مستقیم در دسترس، این مدل ارزش علمی قابل توجه است. (توجه داشته باشید که ما برای مدتی که طبیعت در واقع به هندسه اقلیدسی بر روی نقشه نمی شناخته شده است، با این وجود، قیاسی، چارچوب بدیهی شناخته شده به عنوان هندسه اقلیدسی همچنان به صورت یک ابزار بسیار مفید و عملی).

صرف احتمال وجود دارد که نظریه کوانتومی فضای طیف کاملی از شخصیت های رنگارنگ طبیعت نقشه باعث می شود آن تحقیق شایسته. این واقعیت است که مدل ما را قادر به تجسم یازده ابعاد به طور همزمان - چیزی است که پیش از این هرگز انجام شده است - به ارزش موثر بر آن را به علم و هدف از توسعه میدان شهود انسان فراتر از حواس داخلی ما صحبت می کند. این امکان از وضوح هستی شناختی ما ارائه می دهد.

برای شروع بتواند این تصویر بصری بالاتر بعدی چک کردن گزیده ای از کتاب در بخش گزیده ای از کتاب. اگر شما به تحلیلی بیشتر تمایل شما ممکن است تمایل به جست و خیز به آینده به ثابت های از طبیعت بخش که در آن شما کشف خواهید کرد که چگونه 27 ثابت هستند، دقیقا و غیر خودسرانه تعیین شده توسط هندسه یازده بعدی از QST. و یا بازدید از بخش پیش بینی که در آن چند از عواقب ناشی از این هندسه جدید گذاشته میشود. سپس بررسی بخش فرمالیسم که در آن ریاضیات بنیادین ابرسیالیت خلاء توضیح داده شده است.

معرفی دقیقه 54 این هندسه یازده بعدی از طریق "گفتگو" ویدیو ارسال شده در این سایت در دسترس است. توضیح کامل هندسی، در کتاب آینده با عنوان «شهود انیشتین توسط تاد رابرتز، گذاشته شده توسط نیز در دسترس است درخواست ویژه.

در کوتاه مدت، QST یک نسخه خاص از است نظریه خلاء ابرشاره. این یک نظریه قیاسی که به لحاظ نظری جوش اثرات نسبیت و مکانیک کوانتومی به طور کلی با هم به یک هندسه یازده بعدی به طور مستقیم قابل دسترسی است. او در کتاب خود، تاد رابرتز میسازد از یک پل مفهومی بصری به اسرار فیزیک مدرن، و سپس او همه ما را دعوت به استفاده از آن پل برای تبدیل شدن به بخشی از تحقیقات علمی که اینشتین زندگی خود را به اختصاص یافته است. برخی از اسرار این فرایند ما اجازه می دهد به نفوذ عبارتند از: عدم قطعیت هایزنبرگ، دوگانگی موج-ذره، چه داخل سیاه چاله مانند، علت انفجار بزرگ، به همین دلیل ثابت های از طبیعت هستند آنها چه هستند، ماده تاریک، و انرژی تاریک است.

با یک مدل به طور مستقیم در دسترس علم بزرگ است که دیگر فقط برای فیزیکدان حرفه ای است. یا نه مدل تئوری فضای کوانتومی است که در نهایت نشان داده شده است به نقشه طبیعت را با دقت، زمانی که ما با هندسه یازده بعدی که تاد توصیف در کتاب خود، همه از بزرگترین سوالات در فیزیک تقلیل به مسائل شده است که زیبا هستند و مجهز ساده برای هر کسی قابل درک است. از طریق این هندسه جدید همه ما تبدیل قادر به رسیدن به فراتر از محدودیت های حواس انسان و شرکت در رمز و راز که فراتر از افق تاریخی ما را گسترش دهد.

چرا لازم است

به عنوان تاد بیان در فصل اول از کتاب خود، شهود انیشتین، ما نیاز به بازگشت به محل شبیه به که در آن اینشتین جوان خود را در بر داشت، جایی که در آن حواس اجازه یک ارتباط عمیق به طبیعت، تسهیل envisionment انیشتین از خواص نور و زمان. تاد می رود، "این ... نکات برجسته یک مشکل اساسی در رویکرد اتخاذ شده توسط فیزیک مدرن است. برای چند دهه گذشته، نظریه پردازان و ریاضی دانان کار کرده اند در ساخت یک چارچوب از طبیعت است که قادر به ترکیب ریاضی شرح نسبیت و مکانیک کوانتومی به طور کلی تحت عنوان همان. مانند یک و صفر از یک تصویر دیجیتال - ... اما تلاش های خود را در سازماندهی داده های طبیعت را به یک مونتاژ خودسازگار متمرکز بوده است. مشکل این است که این رویکرد استقرایی می کند تشویق نمی کند، چه رسد به نیاز، از کشف یک پورتال مفهومی است. "

"حتی اگر فیزیکدانان یک روز به این نتیجه رسیدند که مونتاژ ریاضی درست بود، آن را در واقع توانایی ما برای درک طبیعت واقعا مگر اینکه آن را افزایش می دهد به نوعی تصویر ترجمه شد. بنابراین، از آن است که واقعا تصویر که ما به دنبال، شاید آن زمان برای ما به در نظر گرفتن یا نه تلاش های ما خواهد بیشتر میوه تحت یک رویکرد متفاوت را تحمل است. به طور خاص، به حداکثر رساندن شانس ما از تکمیل به هدف ما از به طور مستقیم بتواند به شکل کامل طبیعت، شاید ما باید رهبری جوان انیشتین را دنبال و بازگشت به یک رویکرد مفهومی قیاسی است. شاید زمان برای ما به جای تمرکز ما بر روی ساخت یک نقشه غنی تر از واقعیت فیزیکی آن است. "

اما، چگونه ما در واقع انجام این کار؟ به ما گفته، بارها و بارها، توسط فیزیکدان حرفه ای است که غیر ممکن است برای تجسم بیش از سه بعد فضایی. با این حال، نظریه پیشرو امروز به طور معمول نشان می دهد، و یا حتی نیاز، بیش از سه بعد فضایی. بسیاری از مردم مفهوم ابعاد اضافی پوچ. آنها نشان می دهد که زمانی که ابعاد دیگر موسیقی پاپ در معادلات ما آنها فقط آثار مکشوفه از ریاضیات پیچیده ما از فیزیک نظری است. آنها ادعا می کنند که آن معادلات را باید به عنوان نشانه ای از "واقعی" وجود این ابعاد اضافی گرفته شده است. در پاسخ به این واکنش که تاد در می آید بلند و روشن است.

به دنبال ایده

QST پیشنهاد می کند که این ابعاد اضافی واقعی، به عنوان واقعی را به عنوان X، Y، Z و T ابعاد ما هر روز تجربه می کنند. QST بیشتر شرح و تفصیل یک ساختار سلسله مراتبی به این ابعاد اضافی که اجازه می دهد تا ما را به درک، و حتی تجسم، فوق العاده و ابعاد درون.

باقی مانده و نه قابل توجه و اغلب نادیده گرفته (تحت تجسم) فیزیک مدرن است که به نظر می رسد فضای کوانتیده است، که، ساخته شده از کوچک، قطعات تفکیک (کوانتوم). این مگس در برابر تجربه عقل سلیم ما از طبیعت (ابعاد سه گانه مستمر از فضا است که ما معمولا سعی کنید به اختصاص به طبیعت)، اما مکانیک کوانتومی به نظر می رسد به نقطه را به این حقیقت (اگر آن را می توان گفت به نقطه را به هر چیزی ). در عمل از استقبال از کوانتیده از فضا-زمان و جفت که تحقق با نیاز ابعاد اضافی، ساده، تصویر زیبا از واقعیت پدیدار می شود. QST که تصویر است.

QST پیشنهاد می کند که فضا به معنای واقعی کلمه را به قطعات گسسته (کوانتوم) کوانتیزه، و سپس نشان میدهد که چگونه یک ساختار یازده بعدی زیر از این ادعا.  

مشکلات حل شده؟

این مفهوم که خلاء ابرشاره (که ساختار هندسی است سلسله مراتبی کوانتیزه) ما می دهد توانایی به توضیح است:

 • ریشه هندسی از ثابت های از طبیعت
 • ریشه هندسی از پدیده های نیروی
 • چرا معادله موج یک توصیفگر طبیعت است (که همچنین توضیح می دهد عدم قطعیت هایزنبرگ & W دوگانگی AVE-ذرات)
 • قرمز تغییر مکان / انرژی تاریک در هندسی
 • ریشه هندسی از ماده تاریک
 • و، چه چیزی باعث انفجار بزرگ

این ادعا بر روی مجموعه ای از گفت و گو با اصطلاحات مخصوص یک صنف غیر قابل نفوذ را پر پیچیده و منحرف استراحت نیست. راه حل های ارائه شده توسط نظریه کوانتومی فضا همه قابل فهم است. تاد ارائه این راه حل را در جزئیات بزرگ در بخش سوم از کتاب خود. این چیزی است که بیشتر به هیجان طرفداران نظریه فضای کوانتومی. با بررسی این ساختار هندسی فضا-زمان جدید برای آنها بصری، دسترسی همزمان به بیش از چهار بعد فضا-زمان به دست آورده اند و بر جزئیات طبیعت که قبلا غیر قابل تصور رفته خیره شد.

ما از شما دعوت به شرکت در این کار از فرمان علم به عقب به سمت هدف خود را از به دست آوردن وضوح وجودشناختی، به دست آوردن تصاویر بصری، راه حل قیاسی، و توضیحات قابل دسترس برای اثرات گیج کننده طبیعت. ما از شما دعوت به خواندن فصل باز کردن کتاب های آینده و به یاد بگیرند که چگونه به تجسم یازده ابعاد (یا انتخاب کنید تا یک کپی از کتاب). ما از شما دعوت به خودتان باز به تغییر در ادراک و به کشف چگونگی رهایی از محدودیت مفهومی از سه بعد از فضا و یک بعد زمان.