پیش بینی

در زیر به لیستی از عواقب هندسی (و در نتیجه پیش بینی) نظریه کوانتومی فضا (QST) است:

 1. اگرچه خلاء ابرشاره غیر نسبیتی است، نوسانات کوچک در پس زمینه ابرشاره باید تقارن لورنتس اطاعت کنند. این به این معنی است که برای شرایط تکانه کم نظریه انتظار را به تصرف انتظارات از نسبیت عام است. اما در انرژی بالا و شرایط تکانه بالا نظریه پروژه انتظارات نیوتنی بیش از آنهایی که نسبیتی. بنابراین، نظریه پیش بینی کرد که هنگامی که اشیاء عظیم به نزدیک به سرعت نور شتاب آنها را اثر است که نسبیت عام به نفع بینی نیوتنی در تضاد نشان می دهند.
 2. هندسه QST پیش بینی کرد که یک محدودیت حداکثر و حداقل برای خمیدگی فضا زمان وجود دارد. نسبت دور یک دایره به قطر آن را می توان مورد استفاده قرار گیرد برای نشان دادن این محدودیت. در مناطق صفر انحنای این نسبت به مقدار 3.141592653 ... و یا π طول می کشد. هندسه کوانتیزه مستلزم آن است که حداکثر برش برای انحنای نیز وجود دارد، که منجر به یک مقدار حداقل مقابل برای این نسبت. کار در حال انجام است تا نشان دهد که وقتی تدریج بر مقیاس پلانک تعریف ارزش متضاد برای این نسبت خواهد بود .085424543135 (14)، تعداد ما به نمایندگی از با حرف ж سیریلیک (جی تلفظ). این تعداد، همراه با π و پنج پارامتر پلانک از فضا-زمان کوانتیزه (L M T P، A P، T π و ж)، QST پیش بینی مقادیر 31 از ثابت های از طبیعت با دقت فوق العاده! را ببینید ثابت صفحه طبیعت.
 3. نظریه پیش بینی می که در فضای دمای تغییر فاز وابسته وجود دارد - مناطق به طور متوسط ​​اتصال هندسی از کوانتوم های انتقال فضا از حالتی به حالت دیگر. علاوه بر این، نظریه پیشبینی میکند که به دلیل درجه حرارت پس زمینه از جهان است خنک کننده (طول موج متوسط ​​مایکروویو تابش زمینه کیهانی در حال کاهش است)، بخشی از فضای مشخص شده توسط هندسه متراکم تر باید بیشتر شایع با زمان است.
 4. QST پیش بینی کرد که بر اساس تدریج، تعداد ابعاد در هندسه متقارن هستند با ترتیب زیر محدود: و f (n) = 3 N + N، که n = تعداد کل. هندسه متقارن هستند و بنابراین پیش بینی شده برای در دسترس (4، 11، 30، 85، 248، 735، 2194، 6569، 19692 ...) ابعاد باشد. تا سال 2008، 248 بعد منیفولد سیستمی بالاترین تایید شد.
 5. نظریه پیش بینی می که شعاع متوسط ​​هاله ماده تاریک باید کاهش یابد به عنوان انرژی خروجی از کهکشان که کاهش می یابد. این پیش بینی که با مقایسه هاله معاصر ما باید پیدا کنید که شعاع متوسط ​​این هاله باید در خروجی انرژی کهکشان میزبان بستگی دارد و این که بیشتر درجه حرارت پس زمینه از فضا قطره زیر دمای گذار فاز بحرانی کوچکتر از شعاع متوسط از هاله ماده تاریک باید باشد. آن را از این که شعاع هاله ماده تاریک محلی باید در آینده (با وابستگی به خروجی کهکشان میزبان آن است) را کاهش شرح زیر است.
 6. هندسه QST نیاز اثر است که به نظر می رسد بر روی نقشه به اثرات جاذبه، الکترومغناطیس، نیروهای هسته ای ضعیف و قوی. هنگامی که یک فرمالیسم کامل ریاضی به اتمام است، باید قادر به تعیین اینکه آیا یا نه کسانی که اثرات دیکته شده توسط هندسه QST دقیقا نقاط قوت ما برای کسانی که در طبیعت اثرات اندازه گیری مطابقت. پیش بینی QST این است که آنها را انجام دهد.
 7. QST نیز به تصویر می کشد ریشه های دینامیکی از معادله موج. این نور می تابد و جدید در کاهش و یا سقوط دولت موج. این نشان می دهد که فروپاشی موج کیفیت است که بستگی به دیدگاه بعدی کاهش می یابد - صرفا یک نگاه اجمالی از پویایی عمیق تر در طیف اتفاق می افتد. بنابراین، پیش بینی کرد که QST جبر را می توان به یک فرمالیسم رقابت دوباره بازسازی شد.
 8. QST پیش بینی کرد که، اورانیوم در میدان گرانشی "A" متفاوت از اورانیوم در میدان گرانشی "B" پوسیدگی خواهد شد اگر قدر از دو رشته متفاوت است. نزدیکی یک سیاه چاله است خمیدگی فضا زمان بیشتر - تراکم فضایی بیشتر - و این بدان معنی است که دریا کوانتوم فضا-زمان است، کمتر احتمال دارد به ارائه یک تونل "در دسترس است برای یک ذره به بادبان را از طریق. در تراکم فضایی بیشتر از آن می شود برای هر شی بزرگتر از یک کوانتوم منفرد از طریق ابعاد superspatial حرکت بدون تعامل با هر کوانتوم دیگر از فضای سخت تر است.
 9. پیش بینی تئوری تونل زنی کوانتومی باید در مناطق خم بزرگ (مناطق با تراکم بیشتری از کوانتوم فضا) کمتر باشد. بنابراین، فرکانس تونل زنی کوانتومی در جهان ما باید با افزایش زمان (آن را به عنوان درجه حرارت پس زمینه از کاهش فضای افزایش می دهد). از آنجایی که فرایندهای ستاره ای بر تونل زنی کوانتومی بستگی دارد، آن ممکن است عملی برای تست برای تغییر در سهم تونل زنی کوانتومی به آن دسته از فرآیندهای ستاره ای با تکنولوژی فعلی.
 10. هندسه QST پیش بینی کرد که بی نهایت غیر منطقی می تواند در چارچوب بدیهی ما و که هر گونه افزایش قریب به اتفاق از آزادی تابعی را می توان با توجه به ابعاد اضافی در نقشه اجتناب حذف شده است.
 11. QST پیش بینی کرد که من nterior لبه های هاله ماده تاریک باید بیشتر از مرکز کهکشان های خود را در گذشته های دور بوده است چرا که درجه حرارت پس زمینه از فضا بالاتر بود. به عنوان فضای سرد شده است این هاله باید شعاع داخلی خود را کاهش می یابد. کهکشان هایی که به هنگام تولد به کمی به هیچ ستاره ها و تولید گرما کمی باید هاله ماده تاریک با شعاع آماری کاهش داده اند. این وضعیت را می توان برای مقایسه هاله های ماده تاریک از گذشته های دور به هاله های اخیر، و با مقایسه اندازه هاله به طور متوسط ​​درجه حرارت داخلی کهکشان که بررسی می شود. اگر پیدا کنیم و چندین حلقه انیشتین پی در پی از راه دور و یا کهکشان های مارپیچی با حلقه های قطبی پراکنده در سراسر مناطق گسترده ای از فضا-زمان پس ما باید قادر به مقایسه مشاهده با پیش بینی های QST در رابطه با تغییر شعاع داخلی از هاله ماده تاریک به عنوان جهان است باشد سرد می شود.
 12. یکی دیگر از تست برای این تصویر از اندازه گیری دمای داخلی فضا در کهکشان های مارپیچی نسبت به درجه حرارت در داخل کهکشان میله مانند آمده است. ما باید پیدا کنید که در طول زمان کهکشان مارپیچی باید به چرخش کهکشان میله مانند مگر اینکه توسط یک تغییر فاز در فضا-زمان به خودی خود، که می تواند اثر از ظاهر شدن به عنوان یک توزیع تعبیه شده کروی ماده (پیچ و تاب در فضا-زمان) در تقریبا ثابت سقوط کهکشان است. این به این معنی است که در کهکشان های مارپیچی متوسط ​​که سقوط کرده اند، یا در حال فروپاشی به، کهکشان میله مانند در درجه حرارت گرمتر شود از ثبات مارپیچ کهکشان همان جرم. این افزایش دما به لبه داخلی تاریک کهکشان فشار ماده هاله بیرون - فراتر از دسترس سلاح مارپیچ - و، بنابراین، اجازه می دهد از سقوط ادامه به سمت نوار شکل. دمای کهکشانی کولر، از سوی دیگر، خواهد هاله ماده تاریک است که در دسترس از سلاح مارپیچ آغاز خواهد شد و تولید، در نتیجه، تثبیت شکل دیسک مارپیچ. با چک کردن برای این اختلاف درجه حرارت و همبستگی ما می توانیم برخی از پیش بینی های این مدل را تست کنید.
 13. نظریه ما را به انتظار می رود که زمانی که اشعه گاما بالاترین انرژی ما را از ابرنواختر بسیار دور برسد، آنها باید کمتر انتقال به سرخ نسبت به تفاوت در زمان بین ورود پرتوهای گاما و طول موج های باقی مانده تقسیم بر سفر باشد زمان از طول موج طولانی تر است.