Apakah QST?

Kami mempunyai beberapa bahagian yang menggariskan QST: