Formalizm

Kliknij na poniższe linki, aby zobaczyć, jak równanie Schrödingera Wave można wyprowadzić z aksjomatów teorii kwantowej przestrzeni, jak ogólna teoria względności może być przybliżona jako dolnej granicy pędu nadciekłego deformacji i możliwy sposób zbadać spekulacyjny sposób rozszerzyć Bohmian mechanikę . (Pierwszy fragment pochodzi z rozdziału 21 Intuition Einsteina, drugi to publikacja o analogowym ciężkości od Bosego-Einsteina kondensaty Carlosa Barceló, S Liverati i Matt Visser, a ostatni fragment streszczenie z rozdziału 24 EI. )

Wyprowadzenie równania Schrödingera Wave

Analogowy grawitacja z BECS

Rozszerzanie Bohmian Mechanika