Vad är QST?

Vi har flera avsnitt som beskriver QST: