หนังสือข้อความที่ตัดตอนมา

แอบมองของหนังสือพระธาตุโรเบิร์ต, ปรีชาของ Einstein: แสดงผลในลักษณะ Eleven ขนาดสามารถใช้ได้ที่นี่ซึ่งรวมถึงบทและบทหนึ่งผ่านสี่ เลือกบทหรือ synopses จากเมนูข้อความที่ตัดตอนมาหนังสือเล่มนี้ที่ด้านบนของหน้าต่างหรือโดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

ส่วนนำ บทที่หนึ่ง บทที่สอง บทที่สาม บทที่สี่

หนังสือเล่มนี้เต็มสามารถใช้ได้ในปกสีเต็มสีเต็มรูปแบบปกอ่อน, iBook และหนังสือเสียงที่นี่